domu
stanice

FOXTERIÉR DRSNOSRSTÝ

Země původu: Velká Británie
Datum vydání platného standardu: 1.12. 1997
Použití: teriér
Zařazení FCI: Skupina 3 - teriéři
Sekce 1 - vysokonozí a středonozí teriéři
Pracovní zkoušky dobrovolné (v ČR musí foxteriér pro získání titulu Interšampion a Český šampion absolvovat zkoušky z norování)
Celkový vzhled: aktivní a živý, kostra a síla v souladu, nikdy však ani hrubý ani robustní. Stavba těla představuje dokonalou vyváženost, především to platí o poměrné proporci lebky, obličejové části a výšky v kohoutku s délkou těla od ramene (lopatky) k hýždím, která má být přibližně stejná. V postoji představuje loveckého psa s krátkým hřbetem zabírajícího co nejvíce půdy.
Chování a temperament: živý a rychlý v pohybu, bystrý ve výrazu, plný očekávání při nepatrném popudu. Přátelský, vstřícný a nebojácný.

HLAVA:
Lebeční partie:
Lebka: Horní linie lebky téměř plochá, mírně se svažující a postupně k očím se zužující.
Stop: mírný
Obličejová partie:
Nos: černý
Morda: malý rozdíl v délce mezi lebkou a obličejovou částí. Když je obličejová část očividně kratší, hlava vypadá slabá a jaksi nedokončená. Obličejová část se pozvolna zužuje (sbíhá) od očí k čenichu a mírně snižuje v místě spojení s čelem, není pod očima propadlá nebo srázná. Má zde být plná a dobře utvářená. Plné a zakulacené obrysy lící jsou nežádoucí.
Čelisti (zuby): čelisti silné s dokonalým pravidelným a kompletním nůžkovým skusem, tzn. horní zuby těsně přesahují přes dolní zuby kolmo k čelisti. Nepřiměřeně kostnaté nebo svalnaté čelisti jsou nežádoucí a nevzhledné.
Oči: tmavé, plné ohně a inteligence, přiměřeně malé, nemají vystupovat. Pokud možno okrouhlého tvaru. Posazené nepříliš od sebe, ani příliš vysoko v lebce, ani příliš blízko uší. Světlé oko je vysoce nežádoucí.
Uši: malé ve tvaru V, středně silné, dobře překlopené a přilehlé k lícím. Vrchol přehybu ucha má být jasně nad úrovní lebky. Špičaté, vztyčené, tulipánovité nebo růžovité uši jsou nežádoucí.
Krk: suchý, svalnatý, přiměřeně dlouhý bez kožních záhybů rozšiřující se k ramenům a tvořící elegantní ladnou křivku při pohledu ze strany.

TĚLO:
Hřbet: krátký, rovný a silný bez jakékoliv uvolněnosti.
Bedra: svalnatá, nepatrně klenutá, krátká a pevná.
Hruď: hrudník hluboký, přední žebra mírně klenutá, zadní žebra hluboká, pružná.
Prut: podle zvyku krácen. Posazen vysoko a nesen vztyčený, nikoliv nad hřbet ani zkroucen. Dobré síly (silný) a přiměřené délky.

KONČETINY:
Hrudní končetiny: při pohledu zepředu ramena se od kohoutku svažují od spojení s krkem příkře dolů, krk je nasazen proti jejich vrcholům, které jsou jemně vyznačeny. Při pohledu ze strany mají být lopatky dlouhé, dobře vzad uložené. Hrana lopatky se šikmo svažuje od kohoutku k rameni, které má být jasně vyznačeno. Hrudník hluboký, nikoliv široký. Při pohledu ze všech stran nohy rovné, silné až dolů. Lokte přiléhají svisle k tělu, volně pohyblivé, při pohybu drženy rovně vpřed.
Pánevní končetiny: silné, svalnaté, nesmí být pokleslé ani přikrčené. V kombinaci s krátkým stehnem a rovným kolením kloubem je vysoce nežádoucí.
Stehna: dlouhá silná
Kolení klouby: dobře ohebné ani vytočené ani vtočené.
Hlezno: dobře zaúhlené.
Záprstí (nadnártí) : svislé a souběžné při pohledu zepředu.
Tlapky: kulaté, pevné s malými, tuhými, plnými polštářky, prsty mírně klenuté. Nejsou ani vtaženy, ani vytočeny.
Chůze: přední a zadní nohy se pohybují vpřed rovně a paralelně dopředu. Lokty se pohybují jako hodinové kyvadlo, pracují volně podél těla, při pohybu se kolena nevtáčejí ani nevytáčejí. Dobrý start chůze záleží na správně ohebných zadních končetinách.

OSRSTĚNÍ:
Srst: hustá, drátovitá se snahou kroutit se, od 2 cm na krku do 4 cm na kohoutku, zad, žeber a běhů s podsadou, která je krátká a jemná. Na zádech a bězích je drsnější nežli na bocích. Srst na mordě je kadeřavá a je dostatečné délky, aby propůjčovala mordě výraz síly. Srst na nohách je hustá a vlnitá.
Barva: bílá má nad černou převládat, černá a tříslová nebo tříslové znaky. Žíhaná, červená, játrově hnědá nebo břidlicově modré zbarvení je nežádoucí.
Výška a váha: výška v kohoutku nepřesahuje 39 cm (18 1/2 inch) u psů, u fen nepatrně méně. Ideální váha ve výstavní kondici je 8, 2 kg (18 lbs) u psů, u fen nepatrně méně.
Vady: Jakékoliv odchylky od uvedených bodů by se měly považovat za chybu a závažnost chyby je třeba posuzovat v přísném poměru k jejímu významu.
Pozn.: psi musí mít jasně zřetelná obě varlata plně sestouplá do šourku.

historie
standard
charakteristika
zarizeni
rady
kontakt
fotogalerie